produkcyjni.pl

zespół
ekspertów

Nasz zespół składa się wyłącznie z profesjonalistów,
którzy przez wiele lat pracowali w różnych obszarach produkcji – byliśmy menedżerami, budowaliśmy strategie naszych firm, zarządzaliśmy pracownikami liniowymi, tworzyliśmy plany operacyjne, prowadziliśmy audyty jakościowe, organizowaliśmy wsparcie techniczne w sytuacjach kryzysowych, szukaliśmy przyczyn wypadków…

Robiliśmy to, czym Wy zajmujecie się dziś. 

Dzięki temu znamy narzędzia i metody, niezbędne w codziennym zarządzaniu. Z ogromną przyjemnością podzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem.

NASZ ZESPÓŁ

MAGDALENA SZOT

SPECJALIZACJA: Lean, optymalizacja procesów, rozwój kompetencji menedżerów.
STAŻ W PRODUKCJI:
10 lat

Magda skończyła matematykę, pedagogikę, studia podyplomowe dla trenerów biznesu oraz MBA Lean Management.

Przez 10 lat pracowała w firmie Michelin w Olsztynie gdzie zajmowała się optymalizacją procesów oraz wdrażaniem systemu produkcji opartego na filozofii Lean i narzędziach Kaizen. Dodatkowo rozwijała kompetencje menadżerów przygotowując ich do budowania autonomicznych i samodzielnych zespołów. Pracowała z zespołami w Polsce, Francji i na Węgrzech prowadząc dla nich szkolenia i audyty z wdrożenia narzędzi Lean.

Obecnie wykorzystuje swoje bogate doświadczenie w pracy z innymi firmami produkcyjnymi.
👉 pomaga szefom tworzyć strategię firmy, określać misję i wizję, pracować nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed ich organizacjami.
👉 pokazuje menadżerom jak budować i podtrzymywać wysoki poziom zaangażowania zespołów. Uświadamia im, ich kluczową rolę w tym procesie i zachęca do rozwoju własnych kompetencji.
👉 razem z zespołami identyfikuje straty w procesach, tworzy systemy do zarządzania wynikami, skraca czasy przezbrojeń i optymalizuje stanowiska pracy.
👉 uczy brygadzistów i kierowników zmianowych jak być szefem, a nie tylko kumplem. Pokazuje jak wyznaczać cele, motywować i doceniać innych. Uczy narzędzi i metod usprawniających ich codzienną pracę.
👉 pomaga budować relacje oparte na szacunku i wzajemnym zaufaniu.

PAULINA ROTUSKA-TUSZYŃSKA

SPECJALIZACJA: jakość, optymalizacja procesów, rozwój kompetencji menedżerów.
STAŻ W PRODUKCJI:
 15 lat

Paulina ukończyła studia na wydziale mechanicznym Politechniki Gdańskiej, a następnie przez 15 lat zdobywała doświadczenie w pracy na różnych stanowiskach w firmie produkcyjnej. Pracowała jako menedżer produkcji, technolog, koordynator oraz kierownik jakości.

W trakcie swojej kariery poznawała i ćwiczyła w praktyce nowoczesne metody zarządzania, optymalizowania procesów oraz rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych.
Będąc menedżerem pracowała nad wydajnością, efektywnością i skutecznością swoich zespołów budując jednocześnie relacje oparte na szacunku i wzajemnym zaufaniu.

Obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie w pracy z innymi firmami produkcyjnymi poprzez:

👉 wdrażanie standardów mających na celu optymalizację procesów jakościowych i produkcyjnych.
👉 rozwijanie kompetencji w zespołach kontrolerów i inżynierów jakości oraz liderów i mistrzów produkcji mających na celu minimalizację wystąpienia ryzyk jakościowych w procesie produkcyjnym.
👉 przygotowanie do audytów jakościowych – dzięki swojej praktyce na stanowisku audytora wewnętrznego, wspomaga firmy we wdrażaniu i utrzymaniu najwyższych standardów zarządzania organizacją
👉 rozwijanie poczatkujących oraz doświadczonych menedżerów poprzez kształtowanie w nich umiejętności przywódczych oraz doskonalenie zdolności zarządzania.

ROMAN IWASIECZKO

SPECJALIZACJA: negocjacje i sprzedaż
STAŻ W PRODUKCJI:
 8 lat

Roman jest certyfikowanym coachem ICC, trenerem biznesu oraz Hr Business Parnterem.

Pracując w firmie produkcyjnej, prowadził szkolenia z negocjacji zakupowych i sprzedażowych, budowania relacji z klientem oraz negocjacji wewnątrz firmy. Realizował szkolenia dla liderów projektów, liderów produkcji, kierowników i menedżerów.  Prowadził coachingi dla kadry dyrekcyjnej i menedżerskiej oraz wdrażał systemy treningów w miejscu pracy (trening on the job). Pracując jako Hr Business Partner odpowiadał za rozwój i budowanie ścieżek kariery kadry menadżerskiej na różnych szczeblach. Był również szefem ogólnopolskiego projektu, którego celem było stworzenie systemu motywacji pozafinansowej pracowników.

Obecnie:

👉 Realizuje szkolenia ze sprzedaży, negocjacji i relacji z klientem
👉 Tworzy i realizuje badania typu Assessment Center, Development Center oraz oceny 360 stopni.
👉 Realizuje programy rekrutacyjne i outplacementowe
👉 Prowadzi treningi z wystąpień publicznych
👉 Prowadzi coachingi i superwizje
👉 W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie, fabularne gry szkoleniowe; innowacyjne, komputerowe symulacje biznesowe oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem.

KaROLINA MACIUSZONEK

SPECJALIZACJA: bhp i ergonomia
STAŻ W PRODUKCJI:
 15 lat

Karolina jest absolwentką studiów podyplomowych MBA na WSB Dąbrowa Górnicza & EY Academy of Business, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Od 20 lat współpracuje z firmami produkcyjnymi. Swoją karierę zawodową rozpoczęła od stanowiska pracownika liniowego. Później była laborantką, kontrolerką jakości, mistrzem zmianowym, koordynatorką projektów, specjalistką bhp oraz pełnomocnikiem zarządu. Zarządzała zespołem oraz kierowała firmą produkcyjną.
Tak bogate doświadczenie pozwoliło jej zgłębić temat bezpieczeństwa i poznać go z różnych perspektyw. 

Obecnie:

👉 pomaga szefom i zarządom tworzyć strategię budowania kultury bezpieczeństwa.
👉 uczy jak identyfikować zagrożenia i szacować ryzyka.
👉 pokazuje jak prawidłowo przeprowadzić analizę powypadkową oraz zdiagnozować właściwie przyczynę jego wystąpienia.
👉 wspiera firmy w realizacji projektów związanych z szeroko pojętym bhp – zajmuje się tematami takimi jak: bezpieczeństwo pracy, środowisko pracy, zdrowie, hałas, czynniki rakotwórcze, audyty i inne.
👉 kształtuje firmy, udzielając właścicielom i kadrze zarządzającej wskazówek na temat bycia autentycznym, godnym zaufania oraz atrakcyjnym pracodawcą, liderem czy menedżerem.

Marta Markocka-Pepol

SPECJALIZACJA: radzenie sobie ze stresem
STAŻ W PRODUKCJI:
 6 lat

Marta ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia Public Relations w Akademii Leona Koźmińskiego. Przez ponad 6 lat pracowała w firmie produkcyjnej i ze swojego własnego doświadczenia wie, że w tej branży często pojawia się stres, frustracja i zmęczenie psychiczne wywołane przez wysokie tempo pracy, presję i niepewność jutra, tak charakterystyczne w warunkach VUCA.

Marta realizuje warsztaty radzenia sobie ze stresem, w ramach których pokazuje jak odpowiednie zarządzanie uwagą pomaga rozpoznawać stan własnego ciała, umysłu i emocji oraz świadomie obniżać poziom hormonów stresu w sytuacjach, kiedy najbardziej tego potrzebujemy np.:

👉 przed publicznym wystąpieniem lub ważną prezentacją.
👉 w trakcie trudnych negocjacji.
👉 przed podjęciem lub zakomunikowanie ważnej decyzji.
👉 w trakcie rozwiązywania sytuacji kryzysowej lub konfliktowej.
👉 gdy dopada nas bezsenność z powodu stresu.

Warsztaty realizowane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim, co pozwala doświadczyć jej wsparcia niezależnie od preferowanego języka komunikacji.

ANDRZEJ SZOT

SPECJALIZACJA: utrzymanie ruchu
STAŻ W PRODUKCJI:
 20 lat

Andrzej ukończył studia na wydziale górniczym Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe z Zarzadzania Przemysłowego w Lille (Francja). Od 20 lat pracuje w branży produkcyjnej, obecnie na stanowisku Dyrektora Technicznego w dużej olsztyńskiej korporacji.

Zarządza ponad 200 osobowym zespołem, jest odpowiedzialny za tworzenie i rozwój strategii utrzymania ruchu. 
W swojej karierze zajmował się obniżeniem ilości defektów na kluczowych maszynach, minimalizował koszty energii, optymalizował zapas części zamiennych, wdrażał aplikację CMMS, redukował czasy postoju, wprowadzał harmonogramy prac. Prowadził również projekty inwestycyjne, których celem było utrzymanie i rozwój parku maszynowego
Wielokrotnie brał udział w audytach jakościowych branży automotive (Stellantis, UTAC) w roli gwaranta technicznego.
 
Jako mentor
 
👉 pokazuje jak określić i wdrożyć wskaźniki utrzymania ruchu (OEE, MTBF, MTTR i inne)
👉 uświadamia, na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu LOTO
👉 pomaga w określaniu krytyczności maszyn oraz priorytetyzacji działań
👉 uczy jak rozwijać pracowników utrzymania ruchu wykorzystując matryce kompetencji
👉 pokazuje sens stosowania narzędzi rozwiązywania problemów w codziennej pracy UR
 

 

OSIĄGNIJ
sukces
z naszym
wsparciem

NAPISZ DO NAS
JUŻ DZIŚ
I zamów bezpłatną
konsultację