produkcyjni.pl

utrzymanie
RUCHU

Świadczymy kompleksowe usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu usprawniania i optymalizacji procesów utrzymania ruchu

OFERTA

zarządzanie częściami zamiennymi

DLA KOGO: mechanicy, elektrycy, technolodzy i menedżerowie UR

Cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do zespołu technicznego w firmie produkcyjnej mający na celu usprawnienie procesu zarządzania magazynem części zamiennych.

W trakcie warsztatów uczestnicy wykonują ocenę krytyczności oraz analizę awaryjności parku maszynowego. Następnie definiują części zamienne oraz ich optymalne ilości jakie powinny znaleźć się w magazynie biorąc pod uwagę ich koszt, czas dostaw i rotację. Kolejnym etapem jest wdrożenie nowego standardu w życie oraz określenie wskaźników, które zagwarantują utrzymanie założonych celów w czasie.  

LEAN w UTRZYMANIU RUCHU

DLA KOGO: mechanicy, elektrycy, technolodzy i menedżerowie UR

Pakiet szkoleń praktycznych pokazujących uczestnikom zastosowanie narzędzi i metod opartych na filozofii LEAN służących do usprawniania procesów w utrzymaniu ruchu.

Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, uczestnicy aplikują zdobytą wiedzę bezpośrednio w swoich miejscach pracy. Warsztaty obejmują tematy związane między innymi z optymalizacją stanowisk pracy, redukcją czasów prewencji, wizualnym zarządzaniem wynikami i innymi kluczowymi umiejętnościami, które znajdują zastosowanie w codziennym zarządzaniu.

Warsztaty przygotowywane są indywidualnie pod konkretny zespół, uwzględniają jego cele i potrzeby związane z danym narzędziem lub metodą.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

DLA KOGO: zespoły utrzymania ruchu i produkcji

Warsztaty praktyczne skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności uczestników w identyfikowaniu, analizowaniu i skutecznym rozwiązywaniu problemów związanych z efektywnością energetyczną w środowisku pracy.

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat metod i narzędzi diagnostyki energii, a następnie definiują miejsca strat mediów we własnym zakładzie. W kolejnym etapie określają kluczowe działania naprawcze oraz wskaźniki, mające na celu monitorowanie i pilotaż założonych wyzwań. Umożliwia to im ciągłe doskonalenie efektywności energetycznej w zakresie maszyn i procesów.

Przygotowanie i planowanie pRAC

DLA KOGO: brygadziści, technolodzy i specjaliści utrzymania ruchu

Przygotowanie i planowanie prac to kompleksowa organizacja zadań dla służb utrzymania ruchu uwzględniająca zapewnienie niezbędnych ludzi, kompetencji,  części zamiennych, narzędzi oraz zdefiniowanie etapów samej naprawy, tak aby praca wykonana była w sposób jak najbardziej efektywny.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody i narzędzia wykorzystywane podczas zarządzania pracami konserwacyjnymi i remontowymi w firmie oraz określają role każdego z uczestników procesu (od elektromechanika do menedżera).

Samodzielnie przygotowują plan postojów oraz planują niezbędne zasoby. Ponadto, uczą się tworzyć strefy prac planowanych, w których znaleźć się mają narzędzia i części zamienne gotowe do użycia w czasie przestojów maszyn, co pozwoli zoptymalizować czas i ilość zatrzymań.

STRATEGIA UTRZYMANIA RUCHU

DLA KOGO: brygadziści, technolodzy, specjaliści i menedżerowie UR

Kompleksowy program szkoleniowy skierowany do zespołów utrzymania ruchu i tworzony indywidualnie pod potrzeby klienta.

Jego celem jest  dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie budowania skutecznej i efektywnej strategii utrzymania ruchu ukierunkowanej na zwiększenie wydajności i dostępności urządzeń w firmie.

Uczestnicy przeprowadzają szczegółową analizę parku maszyn, określają ich krytyczność, budują plan prewencji, optymalizują zapasy w magazynie części zamiennych, szacują optymalne zatrudnienie w zespole oraz planują przyszłe inwestycje.

WDROŻENIE TPM

DLA KOGO: wszyscy pracownicy firmy produkcyjnej

Cykl szkoleń i warsztatów wdrożeniowych, których celem jest osiągnięcie doskonałości operacyjnej poprzez zminimalizowanie przestojów maszyn, redukcję awarii, poprawę wydajności i ograniczenie kosztów energii. Duży nacisk kładziony jest w nim na zaangażowanie wszystkich pracowników, w tym również obszarów biurowych i administracji w utrzymanie wysokich standardów produkcji.

W pierwszym etapie programu uczestnicy poznają główne założenia i filary TPM, budowana jest struktura oraz określane są szczegółowe cele, działania i terminy ich realizacji. W kolejnym etapie prowadzone są warsztaty wdrożeniowe – w tym między innymi autonomiczne utrzymanie ruchu czy wczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu (już podczas planowania wytwarzania nowych produktów). Warsztaty są dostosowywane do poziomu zaawansowania uczestników oraz potrzeb firmy.

OSIĄGNIJ
sukces
z naszym
wsparciem

NAPISZ DO NAS
JUŻ DZIŚ
I zamów bezpłatną
konsultację